Rennes

Rennes

Tarragona

Tarragona

Cluj

Cluj
Presentacio
A cada pictograma de color correspon una ciutat. En seleccionar-les descobrirà les Correspondències realitzades pels artistes i els articles escrits pels investigadors del nostre equip a Rennes (setembre/octubre de 2010), després a Tarragona (novembre/desembre de 2010) i finalment a Cluj (gener de 2011). Les produccions de Romain Louvel, Paloma Fernández Sobrino i Pascal Nicolas-Le Strat són el fruit del seu treball en diverses ciutats a la vegada, raó per la qual els trobem a la pàgina dedicada a cadascuna d’aquestes ciutats.
Correspondències
De setembre de 2010 a juliol de 2011, el nostre equip treballarà al costat dels habitants de Rennes, Tarragona i Cluj per dur a terme una obra, un documental i una pàgina web sobre les migracions i les condicions pel desenvolupament d’un diàleg intercultural a Europa. A cada ciutat, 4 artistes i 2 investigadors s’instal·len durant un mes en un pis dedicat al projecte i surten a trobar els habitants per mobilitzar en cadascun d’ells una matèria íntima i sensible teixida d’històries vitals, d’imaginaris personals i de mirades diferents sobre la nostra societat europea. Els nostres objectius són aconseguir que cada participant expressi els seus valors i el sentit que dóna a la seva vida, per després organitzar la confrontació d’aquests valors. Cada relat es materialitzarà en la forma d’una “Correspondència” adreçada a un destinatari (amics, família, veïns, desconeguts...). En acceptar participar al joc de la Correspondència, cada persona escull transmetre els seus valors a través d’un relat que es farà públic. Aquestes produccions serviran després per organitzar debats i alimentar els treballs dels investigadors i les reflexions dels responsables públics a escala comunitària. Les Correspondències poden prendre diverses formes (vídeo, fulletó, llibre, creació sonora, fotografia...). La primera sèrie de Correspondències – realitzades durant les residències d’artistes a Rennes (FR) – estarà disponible en aquesta pàgina web a partir de finals de novembre de 2010. La segona sèrie – realitzada durant les residències a Tarragona (ESP) – estarà disponible a partir de finals de gener de 2011. La darrera sèrie – realitzada a Cluj (RO) – s’integrarà a la pàgina el març de 2011.