Presentacio

A cada pictograma de color correspon una ciutat. En seleccionar-les descobrirà les Correspondències realitzades pels artistes i els articles escrits pels investigadors del nostre equip a Rennes (setembre/octubre de 2010), després a Tarragona (novembre/desembre de 2010) i finalment a Cluj (gener de 2011). Les produccions de Romain Louvel, Paloma Fernández Sobrino i Pascal Nicolas-Le Strat són el fruit del seu treball en diverses ciutats a la vegada, raó per la qual els trobem a la pàgina dedicada a cadascuna d’aquestes ciutats.