Rennes
El barri de Blosne (nom d’un petit rierol), a Rennes, fou construït entre 1966 i 1980. La seva superfície total de 330 hectàrees ha estat fraccionada en illes de veïns (Landrel, Torigné, Italie, Hautes Ourmes, Elisabeth, Prague Volga, Alma) delimitades per carrers i avingudes que constitueixen les seves fronteres i la mesura de les seves unitats (300 x 400 metres). El Blosne sembla una ciutat dins la ciutat, dividit en els seus propis barris i viscut com a tal per molts dels seus habitants. L’organització de l’espai reflecteix certs hàbits col·lectius de desplaçament: la vida social s’organitza sovint a l’interior d’una mateixa illa de veïns, que es caracteritza pel seu conjunt d’habitatges (blocs en forma de torre de 16 pisos com a màxim, blocs amb cases de quatre nivells, habitatges individuals, etc.), el seu grup escolar, els seus comerços, els seus artesans i els seus nombrosos espais verds travessats per camins per a vianants. Més enllà de la segmentació espacial, existeixen molts altres nivells de separació dels móns socials que cohabiten al barri. Les persones amb dificultats socials o econòmiques superen en nombre a les d’altres barris del conglomerat de Rennes. El Blosne és malgrat tot un territori amb un potencial considerable. Els menors de 25 anys representen un terç de la població, i estan anhelant i tenen capacitat per ser mobilitzats. D’altra banda, el barri acull ciutadans d’horitzons molt diversos. La diversitat de sabers, de recorreguts vitals, de mirades que cadascú aporta a la nostra societat constitueix la veritable riquesa del Blosne.
Anne Morillon

Correspondències Ciutadanes a Europa, o com contribueixen els artistes a superar les fronteres entre “Ells” i “Nosaltres”.

Read more

Llegiu-ne més...
Claire Lesacher

Correspondències ciutadanes a Europa o El postulat de la trobada i la experimentació a territoris plurilingües i heterogenis.

Read more

Llegiu-ne més...
Frederic Bourcier

De Frédéric Bourcier (conseiller municipal, élu du quartier du Blosne) à Sylvie Robert (vice-présidente de Rennes Métropole chargée de la culture)

Read more
Llegiu-ne més...