Xavier Trobat

Ciutats imaginàries

A partir dels detalls, les expressions, les olors, el color, la llum, els sentiments… desxifrar aquella “ciutat compartida”, apoderant-se de les emocions discretes dels “corresponsals”.

La ciutat com a xarxa de recorreguts dels seus habitants, que coincideixen, conscient o inconscientment, i tenen punts de trobada, vivències, actituds i relacions en comú dins la ciutat. La ciutat és el que es trepitja, la resta és el buit, de moment.

Ciutats a la carta, al gust, a través d’experiències, crítiques o desitjos, punts bàsics per al disseny d’una nova ciutat ideal, crítica o imaginària.

Poemes escrits per Ignasi Papell.