Romain Louvel

Nascut l’any 1974, Romain assisteix a una escola d’arts gràfiques de l’extraradi de París (disseny, fotografia, modelatge, ceràmica). Segueix estudis d’arts plàstiques a la universitat Paris 1 i posteriorment a Rennes 2, i practica la pintura i el còmic. El 2010 presenta una tesi sobre les “pràctiques socials artístiques” i més en general sobre la idea de la “provocació experimental” en l’art. Les seves investigacions es concreten sobre el terreny amb el GPAS Bretagne, conjuntament amb el qual funda el Centre d’Experimentació Social Artística.

Projecte artístic:
La temàtica de la migració és un fenomen concret de l’espai social que es construeix a través de nombroses rutines individuals, subjectivitats i representacions socials. La migració posa en escena l’interès pràctic dels individus en relacions complexes amb la institució. La meva intervenció es limita a oferir un aclariment d’aquesta relació. D’altra banda, proposo posar en marxa un nou tipus de col·laboració entre l’artista i l’investigador, posant la provocació experimental que constitueix aquest acte artístic al servei de l’investigador com a eina d’investigació sobre el terreny.

http://assortiment2.free.fr