Remus Gabriel Anghel

Trajectòria professional :
Sóc investigador a l’Institut romanès de recerca sobre les minories nacionals (ISPMN) a Cluj (Romania). Aquests darrers anys m’he especialitzat en la qüestió de les migracions, en particular les migracions de romanesos cap a l’Europa occidental (Milà, Nuremberg). El meu objectiu és observar com aquests emigrants es construïen un prestigi social transnacional, tant a Romania com a l’estranger. Actualment aprofundeixo les meves investigacions sobre l’etnicitat i les migracions amb especial èmfasi en les migracions de romanesos croats. Tinc previst per més endavant un treball de recerca de les migracions cap a Romania.Projecte de recerca:
Cluj és un dels pols universitaris més grans de Romania, i atrau actualment una de les poblacions d’estudiants estrangers més importants de Romania. Hi ha tres tipus d’estudiants estrangers a Cluj: els ciutadans europeus vinculats al programa Erasmus, els estudiants procedents de la República de Moldàvia, i els estudiants procedents de països extra-europeus, majoritàriament de països àrabs. A partir d’entrevistes biogràfiques, la meva recerca tractarà de posar de relleu les semblances i les diferències entre les formes que tenen aquests estudiants d’establir relació amb els romanesos i d’emprar aquestes relacions com a estratègia d’identificació, de comoditat o de diferenciació.