Claire Lesacher

Trajectòria professional:
En el marc d’una tesi doctoral en sociolingüística urbana, actualment treballo el tema de la implicació de les dones en el Rap com a mitjà de subversió de les relacions de dominació orientat a la visibilitat i la presa de responsabilitat en l’espai públic. Paral·lelament, investigo en un programa de recerca sobre les discriminacions lingüístiques. 

Projecte de recerca:
El meu objectiu és interrogar-me sobre la manera com es conserva la cohesió de conjunt en un projecte sobre les migracions marcat pel plurilingüisme i la diversitat dels actors, així com reflexionar sobre els mitjans de preservació de la riquesa que representa justament aquesta diversitat. La meva hipòtesi: les llengües parlades i les representacions al voltant d’aquestes jugaran probablement un paper clau en les relacions entre els diferents actors i afectaran la realització del seu treball conjunt. Concretament, el treball de recerca es basarà en observacions participatives en les col·laboracions de treball entre els actors, així com en entrevistes semidirectes amb habitants, artistes i investigadors.