Anne Morillon

Trajectòria professional:
Després de defensar una tesi de doctorat en sociologia, les meves investigacions han girat al voltant de qüestions relacionades amb la immigració: política d’immigració, d’asil i prevenció / lluita contra les discriminacions, història i memòries d’immigració. Actualment m’interesso per la forma i els contorns de les memòries d’immigració a Bretanya: mobilitzacions associatives, reptes polítics i institucionals, eventuals concurrències entre memòries… El meu camí s’ha creuat també amb l’ACNUR (Alt Comisionat de les Nacions Unides pels Refugiats), que vaig representar davant del Tribunal Nacional del Dret d’Asil a París entre 2005 i 2009. 


Projecte de recerca:
Considero les residències com una oportunitat per observar el que està en joc en la relació d’alteritat, particularment present en aquest projecte: artista-habitant; investigador-habitant; artista-investigador; artista estranger-habitant immigrat… En especial tractaré d’observar els jocs de fronteres i la seva eventual transformació durant el transcurs de la residència. Dit d’altra manera, de quina manera contribueix aquest projecte a qüestionar i desplaçar les fronteres?