Remus Gabriel Anghel

Sunt cercetător la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) din Cluj. În ultimii ani m-am specializat pe tema migraţiilor şi, mai concret, a migraţiei românilor spre Europa Occidentală (Milan, Nuremberg). Obiectivul meu era să observ cum îşi construiau aceşti migranţi un prestigiu social transnaţional, atât în România cât şi în străinatate. La ora actuală, imi aprofundez cercetările despre etnicitate şi migraţii dedicând o atenţie specială migraţiilor românilor croaţi. După accea, intenţionez să continui cu o lucrare de cercetare despre migraţiile în România.

Proiect de cercetare:
Cluj este unul dintre cei mai mari poli universitari din România şi atrage, în prezent, unul dintre cele mai importante grupuri de studenţi străini din România. Există trei tipuri de studenţi străini în Cluj: cetăţeni europeni din cadrul programului Erasmus, studenţi veniţi din Republica Moldova şi studenţi veniţi din tări extra-europene, majoritatea din ţări arabe. Sprijinindu-se pe interviuri biografice, cercetarea mea va tinde să evidenţieze asemănările şi diferenţele între modurile în care aceşti studenţi stabilesc relaţii cu românii şi le consideră o strategie de identificare, de acomodare sau de diferenţiere.