Proiect

Descarcati proiectul in format PDF

PROIECT ŞI PROCEDEU:

Într-o lume globalizată, amestecul populaţiilor presupune o diversificare tot mai mare a referinţelor culturale în oraşele noastre cosmopolite. Această constatare provoacă o teamă de degenerare a raporturilor sociale şi a reperelor comune, propice replierii identităţilor şi recrudescenţei xenofobiei. În acest sens, actualitatea politică recentă din Europa semnalează unele probleme tulburătoare, pe care nu le putem trece cu privirea.   

Împotriva discursurilor reacţionare şi stigmatizante, actorii societăţii civile pot întreprinde acţiuni la rândul lor, oricât de modeste ar fi ele. Aceasta este perspectiva din care dorim să organizăm trei perioade de şedere, aducând împreună artişti şi cercetători spanioli, francezi şi români în inima a trei cartiere populare din Europa. Deoarece migraţiile interioare şi internaţionale au modelat istoria lor şi amintirile locuitorilor, considerăm aceste teritorii ca embleme ale problematicilor existente în ziua de astăzi în statele europene.

 

Din septembrie 2010 până în iulie 2011, echipa noastră va lucra alături de locuitorii din Rennes, Cluj-Napoca şi Tarragona în vederea realizării unei lucrări, unui film documentar şi a unui site de Internet dedicat migraţiilor şi condiţiilor de dezvoltare a unui dialog intercultural în Europa. În fiecare oraş se vor instala 4 artişti şi 2 cercetători pe timp de o lună, într-un apartament destinat proiectului şi vor ieşi în căutare de locuitori, pentru a trezi în ei o materie sensibilă creată din povestiri de viaţă, imaginaţii şi impresii pe care le are fiecare despre societatea noastra europeană. Scopul nostru constă în a reuşi ca fiecare participant să se pronunţe cu privire la sensul şi valorile pe care le dă vieţii sale, iar ulterior, în a confrunta aceste valori. Fiecare relatare se va materializa sub forma unei „Corespondenţe”, care se va adresa unui destinatar (aleşi politici, vecini, străini…). Acceptand participarea la jocul de corespondenta, fiecare persoana va transmite valorile sale printr-o expunere care se va publica. Aceste creaţii se vor folosi după aceea la organizarea unor dezbateri şi la răspândirea lucrărilor cercetătorilor şi a reflexiilor responsabililor publici la nivel comunitar.             

Ce înseamnă o corespondenţă cetăţeneşti?
Este un obiect care materializează opinia pe care o deţine binomul artist-locuitor despre societatea noastră. Se poate prezenta sub următoarele forme: text editat (carte poştală, carnet, libret, flipbook…), CD sonor, film, tablou, etc. Este semnată de către expeditorii săi (locuitor şi artist), se adresează unui destinatar (o a treia persoană) şi îl invită pe acest destinatar să răspundă. Fiecare „Corespondenţă” combină sens şi sensibilitate. Este rodul unei întâlniri, mai presus de toate, umane, între două persoane cu traiectorii diferite de viaţă: un artist străin care locuieşte temporar în cartier şi o persoană care locuieşte permanent în cartier, străin sau nu. Cercetătorii contribuie la aceste corespondenţe invitându-i pe protagonişti să aprofundeze o temă sau să analizeze o nouă chestiune. Locuitorii participanţi trec astfel de la condiţia de „observator pasiv” la cea de „corespondent-actor”.      

Locuirea într-un cartier şi întâlnirea cu celălalt
Originalitatea procedeului constă, pe de o parte, în inversarea schemei clasice a proiectelor artistice „participative”. De data aceasta este vorba de a ne manifesta interesul pentru fiecare persoană, înainte de a încerca să trezim interesul persoanelor asupra lucrării noastre. Din proprie iniţiativă, artistul rezident temporar propune o întâlnire, mai presus de toate, umană, cu persoane străine care locuiesc în cartier, experimentează moduri de a „stabili o relaţie” şi de a „inspira încredere”, după care se îndreaptă cu fiecare spre întocmirea „Corespondenţei”.     

 

Pe de altă parte, cooperarea între cercetători şi artişti pe durata şederilor le permite unora accesul la competenţele şi instrumentele celorlalţi şi viceversa, în funcţie de nevoie. În acelaşi timp, încercăm să menţinem o egalitate de poziţii simbolice între locuitori, artişti şi cercetători, pentru a evita ca intervenţia unuia să eclipseze sau să reinterpreteze intervenţia celuilalt.

 

Trei axe de lucru posibile pentru cercetătorii asociaţi proiectului

1/ O contribuţie cu cunoştinte despre temele migraţiei, discriminărilor, alterităţii, plurilingvismului şi segregării în spaţiul urban.
2/ O lucrare de cercetare îmbogăţită de posibilitatea de a avea acces la o materie primă „sensibilă”, datorită intermedierii artistului între participanţii la proiect.  

3/ O participare la comunicarea cu locuitorii şi artiştii, în vederea contribuirii la întocmirea „Corespondenţelor cetăţeneşti”. 

Calendar

27 septembrie – 17 octombrie 2010: un realizator video (SP), un pictor-arhitect (SP) şi doi fotografi (RO), în Rennes.

22 noiembrie – 12 decembrie 2010: o actriţă (FR), un grafician (FR) şi doi fotografi (RO) în Tarragona.

10 ianuarie – 30 ianuarie 2011: un realizator video (SP), un pictor-arhitect (ESP), o actriţă (FR) şi un plastician (FR) în Cluj.
Începând cu aprilie 2011: restituirea şi aprecierea lucrărilor cu partenerii noştri locali şi europeni.