Pascal Nicolas-Le Strat

În prezent sunt maestru de conferinţe de ştiinţe politice la Universitatea Montpellier 3. De câţiva ani, sunt interesat de micro-politica grupurilor şi de crearea unei conştiinţe comune. Particip la seminarul „Uzul şi ecologia cunoştinţelor” (www.le-seminaire.fr), la experimentele „Protocoles méta” (www.protocolesmeta.com) iniţiate de Jean-Paul Thibeau şi la proiectul organizaţiei c00p (www.c00p.org). Ansamblul lucrărilor şi publicaţiilor mele este disponibil cu acces deschis pe site-ul www.le-commun.fr.

Proiect de cercetare:
Mă preocupă două chestiuni: una are ca obiect proiectul propriu-zis şi experienţa comună care poate reieşi din el. Ce fabricăm împreună, în comun, când venim din medii diferite şi este aproape prima oară când ne întâlnim? Cealaltă are legatură cu însuşi conţinutul proiectului: relatările redate în corespondenţe despre migraţie. Ce perspective comune se conturează printre aceste relatări diverse? Ce „elemente comune” se ivesc şi se citesc printre rândurile acestor traiectorii? Ce ne spun aceste migraţii despre noi înşine şi despre aspiraţiile noastre de devenire? În ce măsură reuşim să pătrundem în unele probleme şi aspecte globale de interes, pornind de la această diversitate de povestiri singulare şi contextualizate?